Hoppa till huvudinnehåll
Iran
5 min läsning

”Att köpa hembränt tar 17 minuter”

Den islamska republiken tillåter ingen alkohol. Men i spåren på andra samhällsproblem ökar alkoholmissburket även i Iran. Under en ideologiskt vitmålad yta hittar man ungefär samma samhällsproblem som i andra delar av världen – och så länge man inte kan tala om dem blir de bara värre.

Credits Text: Alireza Akbari Översättning från persiska: Namdar Nasser 10 juni 2013

Försäljning och konsumtion av alkohol är förbjudet i vissa länder. Dit hör Iran. Men paradoxalt nog ökar alkoholkonsumtionen i landet för varje år.

Siffror från rättsmedicinska institutet i Iran visar att 93 personer dog under 2012 på grund av alkoholkonsumtion. Av dessa var 86 män och 7 kvinnor. Antalet alkoholrelaterade dödsfall i Teheran uppgår till 18 och markerar det högsta bland storstäder. Enligt Bagher Larijani, chef för hälsoministeriets planeringsråd, har alkoholkonsumtionen ökat särskilt bland de fattiga i de södra delarna av huvudstaden. Detta är oroväckande och måste tas på största allvar, menar Larijani. Och man kan inte bortse från det faktum att alkoholdrycker för närvarande säljs ganska öppet i vissa livsmedelsaffärer.

Efter revolutionen år 1979 förbjöds produktion, distribution och försäljning av alkohol i Iran. Enligt den islamiska republikens lag är straffet för konsumtion av alkohol 80 piskrapp. Om en person blir dömd och straffad med spöstraff för att ha druckit alkohol, kommer denne att få dödsstraff när samma brott begås för tredje gången.

Efter det att alkoholförbudet infördes ökade försäljningen av falsk eller hemgjord sprit, som framställs i underjordiska verkstäder och säljs under bordet. Konsumtionen av dessa falska spritsorter, som lika gärna kan innehålla sömntabletter och diverse narkotikamedel som alkohol, medför naturligtvis livsfara.

Den ökande alkoholkonsumtionen bland ungdomar har under de senaste åren varit en källa till tilltagande oro, men de ansvariga i samhället har inte gjort särskilt mycket för att motverka trenden. Rättsmediciniska institutets uppgifter om att den ökade alkoholkonsumtionen beror på alltmer öppen försäljningen tillbakavisas dock av polisen, som menar att det inte finns tillräckligt med vittensmål om den saken. Men eftersom alkoholkonsumtionen är ett brott i Iran finns det ingen pålitlig och officiell statistik om dess utbredning. Men varje år beslagtas 20 miljoner liter alkoholhaltiga drycker av polisen. Ahamdi Moghadam, de väpnade styrkornas överhuvud, menar att detta bara är en fjärdedel av den insmugglade spriten.

Abbasali Nasehi, chef för ”Avdelningen för samhällets mentala och sociala hälsa” på hälsoministeriet menar: ”Frånvaron av pålitlig statistik betyder inte att iranier inte dricker alkohol. Vi måste öka vår närvaro och vägledning gällande förebyggande insatser och behandlig av missbrukare.” De flesta av de två miljoner missbrukare som finns i landet, är enligt Abbasali Nasehi alkoholister. ”Den iranska regeringen fäster stor vikt vid förebyggande insatser och behandling av alkoholmissbruk och har därför bildat den så kallade nationella kommittén för bekämpning av alkohol".

Javad Arian Manesh, medlem i parlamentets kulturutskott, räknar upp många faktorer, däribland kulturella, sociala och ekonomiska, som bidragande orsaker till alkoholism och andra socialt destruktiva fenomen i samhället. Han menar att arbetslösheten dock är den främsta faktorn bakom missbruket.

Staden Mashhads ledamot i parlamentet menar att regeringen borde ha en mer långtgående planering för att bekämpa missbruksproblemen. Han säger: " Tonåringar och ungdomar får ofta höra om skador orsakade av alkohol och narkotika. Men sådana råd har ingen vidare verkan då det inte vidtas några åtgärder beträffande sysselsättning och fritidsaktiviteter.”

Arian Manesh från Kulturutskottet menar också att det tilltagande missbruket beror på regeringens bristande planläggning. ”Med en mer målinriktad och noggrann planering skulle man kunna ge ungdomarna mer av meningsfull sysselsättning och fritid. I annat fall kommer socialt destruktiva beteenden också i fortsättningen att alltmer tillhöra vår vardag.”

Till skillnad från parlamentsledamoten ser ordförande för rättspsykiatriska styrelsen Seyed Mehdi Saberi inte arbetslösheten som den främsta orsaken till missbruk. Enligt honom är bilden mer komplex. ”Det finns många bakomliggande faktorer som gör att en person blir missbrukare. Att enbart skylla på arbetslöshet eller de ekonomiska förhållandena är en ytlig analys av problemet.”

Någon officiell, statistisk undersökning av alkoholkonsumtionen har hittills inte offentliggjorts. Men en del akademiska utredningar på forskarnivå har kommit till slutsatsen att genomsnittsåldern för dem som använder alkohol sjunkit till under 20 år. 26,5 procent av de ungdomar som dricker kommer från familjer där konsumtion av alkohol förekommer. Enligt en rapport, publicerad av Antidrog-kampanjen, är den genomsnittliga tid man behöver lägga ned för att kunna köpa olika droger ungefär 22 minuter. För alkohol beräknas samma tid till 17 minuter.

Tidskriften ”The Economist” skrev i en rapport förra året: ”Försäljning av alkoholdrycker i Mellanöstern har mellan 2001 och 2011 ökat med 72 procent.” Enligt rapporten är den globala genomsnittliga alkoholkonsumtionen 30 procent.

För närvarande ökar alkoholkonsumtionen i Iran, alla förbud till trots. Varje år mister ett stort antal människor sina liv på efter att ha druckit sådant som säljs svart. Även om den islamiska republiken har gjort ansträngningar för att förbjuda alkohol ökar årligen konsumtionsmängden samtidigt som åldern på förstagångskonsumenterna sjunker.

Donera

Stöd yttrandefriheten runtom i världen genom att ge en gåva till PEN/Opp. Varje bidrag gör skillnad!

Ge en gåva på Patreon
Fler sätt att engagera sig

Sök